Tarikh cipta: 09-01-2015 | Kemaskini Terakhir: 28-02-2018, 00:40:06

PERUTUSAN JURUTERA DAERAH

 

 

Bismillahir Rahmannir Rahim..

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Selamat datang ke Laman Web Rasmi JKR Daerah Petaling.


Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat mengunjungi laman web JKR Daerah Petaling yang merupakan jabatan teknikal dibawah Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor. Jabatan ini dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan projek-projek pembangunan dan penyelenggaraan jalanraya dan bangunan dibawah peruntukan Negeri dan Persekutuan serta memberi khidmat nasihat teknikal kepada jabatan-jabatan kerajaan yang memerlukannya di daerah Petaling.

Sejajar dengan hasrat untuk menjadi sebuah jabatan teknikal yang cekap dan berkesan, JKR Daerah Petaling akan melaksanakan perkhidmatan secara proaktif, kreatif dan inovatif dalam bidang perundangan, pelaksanaan projek, senggaraan jalan dan bangunan serta khidmat nasihat untuk mencapai tahap kualiti bagi keselamatan, keselesaan dan kepuasan pelanggan dengan memberi pendekatan kepada jangka masa secepat mungkin, kos ekonomikal, rekabentuk dan mutu yang terbaik.

Kami berharap para pengunjung akan mendapat pelbagai maklumat dan informasi yang lebih manfaat dengan melayari laman web ini. Sekiranya ada sebarang kemusykilan atau cadangan sila hubungi kami melalui pautan yang disediakan.

Kami amat mengalu-alukan sebarang maklumbalas dan cadangan yang membina agar jabatan dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik. Kami berharap perkhidmatan yang diberi akan dapat dipertingkatkan lagi melalui penambahbaikan secara berterusan di laman web ini.

Selamat melayari laman web rasmi JKR Daerah Petaling.

ABDUL LATIF BIN SHARIFF
S.I.S
Jurutera Daerah,
Jabatan Kerja Raya,
Daerah Petaling