Tarikh cipta: 09-01-2015 | Kemaskini Terakhir: 11-07-2018, 03:29:40

PERUTUSAN JURUTERA DAERAH


 

Bismillahir Rahmannir Rahim..

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Selamat datang ke Laman Web Rasmi Jabatan Kerja Raya Daerah Petaling.


Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang ke laman web rasmi Jabatan Kerja Raya Daerah Petaling yang merupakan Jabatan Teknikal di bawah Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor.

Jabatan ini berperanan untuk melaksanakan projek-projek pembangunan serta penyelenggaraan jalanraya dan bangunan dalam Daerah Petaling merangkumi kawasan Petaling Jaya, Subang dan Shah Alam di bawah peruntukan negeri dan persekutuan selain dari memberi khidmat nasihat teknikal dalam bidang yang melibatkan kejuruteraan dan pembinaan.

Adalah menjadi harapan kami untuk menjadi sebuah jabatan yang cekap dan berkesan bagi mencapai objektif dengan melaksanakan perkhidmatan secara proaktif, kreatif dan inovatif dalam bidang perundangan, pelaksanaan projek, senggaraan jalan dan bangunan serta khidmat nasihat untuk mencapai tahap kualiti bagi keselamatan, keselesaan dan kepuasan pelanggan dengan memberi pendekatan kepada jangka masa secepat mungkin, kos yang ekonomi dan rekabentuk dan mutu yang terbaik.

Saya berharap para pengunjung akan mendapat pelbagai maklumat dan informasi yang lebih manfaat dengan melayari laman web ini. Saya bagi pihak Jabatan juga mengalu-alukan sebarang maklumbalas dan cadangan yang membina daripada pengunjung laman web ini agar Jabatan ini dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik dan mantap.


Sekian, terima kasih.


Y.Bhg. Dato' Norman Bin Md Rabani D.I.M.P
Jurutera Daerah
Jabatan Kerja Raya
Daerah Petaling