Brownies Change thame : Brownies   A A A  
    
Tarikh cipta: 19-03-2014 | Kemaskini Terakhir: 10-12-2014, 00:57:12

Piagam Pelanggan Jabatan Kerja Raya

piagam

1. PENGURUSAN PROJEK

1.1 Fasa Prapembinaan

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak bina, peruntukan yang mencukupi dan skop projek yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM, fasa prapembinaan (perancangan hingga Surat Setuju Terima dikeluarkan) adalah dalam tempoh 12 hingga 15 bulan.

 

1.2 Fasa Pembinaan

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak bina,peruntukan yang mencukupi dan brif projek yang lengkap,tempoh pembinaan yang akan diambil adalah seperti berikut:

pembinan

 

2.Selenggara Aset

 

2.1 Jalan

Pembaikan lubang-lubang (potholes) akan dilaksanakan tidak melebihi 1 hari setelah aduan diterima.

Sekiranya berlaku keadaan yang mengganggu lalulintas atau keselamatan awam, seperti pokok-pokok tumbang atau tanah runtuh, tindakan akan diambil tidak melebihi 24 jam setelah dikenalpasti atau aduan diterima.

Setiap penutupan berjadual akan diumumkan melalui media massa sekurang-kurangnya 3 hari sebelum ianya dijalankan

2.2 Bangunan

Aduan kerosakan kritikal seperti kebocoran paip air,bumbung atau sistem kumbahan akan diambil tindakan dalam masa 1 hari

Tindakan pembaikan biasa dalam tempoh 1 bulan

2.3 Mekanikal 

Tempoh penyempurnaan bagi kerja-kerja mekanikal berikut adalah:

Tindakan aduan kerosakan alatan perkhidmatan mekanikal 1 hari

Kerja pembaikan besar (major overhaul) kenderaan dan loji berat 4 bulan

Kerja pembaikan kecil kenderaan dan loji berat 1 bulan

Penggantian chiller 1 tahun

Penggantian lif 1 tahun

Menaik taraf pencegah kebakaran kepada sistem perlindungan jenis sprinkler 10 bulan

2.4 Elektrik 

Tempoh penyempurnaan bagi kerja-kerja elektrik berikut adalah:

Untuk kerosakan yang biasa 1 hari

Untuk kerosakan yang rumit 7 hari

Kami komited untuk menyedia dan menyelenggara aset kerajaan bagi memenuhi keperluan pembangunan negara dengan memberikan perkhidmatan professional yang berkualiti berteraskan kepada:
Jangka masa yang ditetapkan
Kos yang ekonomik
Rekabentuk yang berkualiti dan mapan
Jabatan ini akan sentiasa memastikan aset kerajaan yang dipertanggungjawabkan kepada kami berfungsi seperti yang ditetapkan.
 
1.Pengurusan Projek
 
Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak bina,peruntukan yang mencukupi dan brif projek yang lengkap, tempoh pembinaan yang akan diambil adalah seperti berikut:
 
2.Selenggara Aset
 
2.1 Jalan
Pembaikan lubang-lubang (potholes) akan dilaksanakan tidak melebihi 1 hari setelah aduan diterima.
Sekiranya berlaku keadaan yang mengganggu lalulintas atau keselamatan awam, seperti pokok-pokok tumbang atau tanah runtuh, tindakan akan diambil tidak melebihi 24 jam setelah dikenalpasti atau aduan diterima.
Setiap penutupan berjadual akan diumumkan melalui media massa sekurang-kurangnya 3 hari sebelum ianya dijalankan
2.2 Bangunan
Aduan kerosakan kritikal seperti kebocoran paip air,bumbung atau sistem kumbahan akan diambil tindakan dalam masa 1 hari
Tindakan pembaikan biasa dalam tempoh 1 bulan
2.3 Mekanikal
 
Tempoh penyempurnaan bagi kerja-kerja mekanikal berikut adalah:
Tindakan aduan kerosakan alatan perkhidmatan mekanikal 1 hari
Kerja pembaikan besar (major overhaul) kenderaan dan loji berat 4 bulan
Kerja pembaikan kecil kenderaan dan loji berat 1 bulan
Penggantian chiller 1 tahun
Penggantian lif 1 tahun
Menaik taraf pencegah kebakaran kepada sistem perlindungan jenis sprinkler 10 bulan
2.4 Elektrik
 
Tempoh penyempurnaan bagi kerja-kerja elektrik berikut adalah:
Untuk kerosakan yang biasa 1

 

3. KHIDMAT NASIHAT TEKNIKAL

3.1 Kejuruteraan Cerun                                                    

Tindakan yang diambil apabila berlakunya:

 

a) Runtuhan cerun berskala besar

Lawatan tapak hendaklah dibuat dalam tempoh 1 hari dari hari kejadian

Laporan awal disediakan dala mtempoh 3 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak

 

b) Runtuhan cerun berskala kecil

Syor pembaikan akan disediakan dalam tempoh berikut:

 

Keadaan yang memerlukan penyiasatan tanah - 1 bulan selepas laporan penyiasatan tapak diperoleh

Keadaan yang tidak memerlukan penyiasatan tapak -  2 minggu dari tarikh lawatan tapak

 

c) Ulasan teknikal ke atas Laporan Geoteknikal daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) disediakan dalam tempoh satu 1 minggu        selepas lawatan dibuat.

 

3.2 Kejuruteraan Senggara

Keputusan kelulusan pelupusan aset kerajaan diberikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan pengesyoran lengkap diterima

Mengemukakan ulasan terhadap permohonan pembangunan tepi jalan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh 2 minggu selepas dokumen permohonan lengkap diterima

 

3.3 Kejuruteraan Forensik

 

a) Bagi kerja-kerja forensik struktur, geoteknik dan jalan : 

Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal bagi kegagalan berimpak besar disediakan dalam tempoh 5 hari bekerja dan berimpak kecil dalam tempoh 2 minggu dari tarikh lawatan tapak.

Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas keputusan ujian dan pemantauan diterima

 

b) Bagi kerja-kerja forensik maritim dan lapangan terbang

Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal berimpak besar dan berimpak kecil disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak

Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas keputusan ujian dam pemantuan diterima

 

4. PENGURUSAN ADUAN

4.1 Pengurusan Aduan di Bawah Tanggungjawab JKR 

Tempoh tindakan diambil

 

Akuan penerimaan aduan 1   hingga 3 hari

Maklumbalas terhadap aduan 7 hari

Penutupan aduan       2 bulan

 

4.2 Pengurusan Aduan Bukan di Bawah Tanggungjawab JKR (No Wrong Door Policy)

Tempoh tindakan diambil

Akuan penerimaan aduan 1 hingga 3 hari

Maklum balas aduan7 hari

 

5. PENGURUSAN KEWANGAN

Memastikan bayaran bil dan invois dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.