Brownies Change thame : Brownies   A A A  
    
Tender Selangor | Tender Jkr Malaysia

Iklan Tender Dan Sebutharga

Bil Kodprojek Tajuk Bahagian/Daerah Lawatan Tapak Muat Turun
JKR/TUDM(S)/A/2018/13  KERJA-KERJA SENGGARAAN TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENYELENGGARAAN BOT TEMPUR BAGI DETASMEN MPRT REJIMEN TUDM JUGRA SERTA KERJA.KERJA BERKAITAN DI DALAM PANGKALAN TUDM SUBANG, SHAH ALAM, SELANGOR.  Unit Tentera JKR Selangor    
JKR.UTS.SH/PLP/M-11/2018  KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PERALATAN DAPUR, SISTEM LPG DAN KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGURUSAN LOGISTIK (PLPL) TUDM KINRARA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.  Unit Tentera JKR Selangor    
JKR.UTS.SH/TLDM/M-10/2018  KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM RAWATAN KUMBAHAN (HI-KLEN) DAN KERJA BERKAITAN UNTUK TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN DI PUSAT HIDROGRAFI NASIONAL (PHN) PULAU INDAH, SELANGOR DARUL EHSAN  Unit Tentera JKR Selangor    
JKR.UTS.SH/TUDM/M-03/2018  KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF SISTEM LIF PENUMPANG (4UNIT), SISTEM DUMB WAITER (2 UNIT) DAN KERJA BERKAITAN UNUTK TEMPOH DUA PULUH EMPAT(24) BULAN DI KEM TUDM JUGRA, BANTING, SELANGOR  Unit Tentera JKR Selangor   
JKR.UTS.SH/TUDM/M-04/2018  KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PAM AIR BERSIH DAN KERJA BERKAITAN UNUTK TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN DI KEM TUDM BUKIT JUGRA, BANTING SELANGOR  Unit Tentera JKR Selangor   
JKR.UTS.SH/PLPL/M-01/2018  KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA PENEYELENGGARAAN SISTEM AIR BERSIH, SISTEM KUMBAHAN (HI-KLEEN) DAN SISTEM KOLAM IKAN SERTA KERJA BERKAITAN UNUTK TEMPOH DUA PULUH EMPAT(24) BULAN DI PUSAT LATIHAN PENGURUSAN LOGISTIK (PLPL) KEM TUDM KINRARA, PUCHONG  Unit Tentera JKR Selangor   
JKR.UTS.SH/TLDM/M-02/2018  KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA PENEYELENGGARAAN SISTEM PERALATAN DAPUR DAN KERJA BERKAITAN UNUTK TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN DI PANGKALAN TLDM PULAU INDAH, SELANGOR DARUL EHSAN  Unit Tentera JKR Selangor   
JKR.UTS.SH/TUDM/A-03/2018  KONTRAK BERMASA KERJA-KERJA MENGGANTI DAN MEMBAIKI KEROSAKAN PADA BUMBUNG, SILING DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DIDALAM KAWASAN REJIMEN TUDM JUGRA, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN SELAMA (1) TAHUN  Unit Tentera JKR Selangor   
JKR.UTS.SH/TUDM/A-01/2018  KONTRAK BERMASA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBENTUNGAN NAJIS, TANGKI SEPTIK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DIDALAM KAWASAN REJIMEN TUDM JUGRA, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN SELAMA (1) TAHUN  Unit Tentera JKR Selangor   
10  JKR.UTS.SH/TUDM/A-04/2018  KONTRAK BERMASA KERJA-KERJA MEMOTONG DAN MENCANTAS POKOK SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DIDALAM KAWASAN REJIMEN TUDM JUGRA, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN SELAMA (1) TAHUN  Unit Tentera JKR Selangor   
11  JKR.UTS.SH/TUDM/A-02/2018  KONTRAK BERMASA KERJA-KERJA MENGGANTI DAN MEMBAIKI KEROSAKAN PADA PERABOT, ALMARI LEKAP, KABINET DAPUR DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN REJIMEN TUDM JUGRA, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN SELAMA SATU (1) TAHUN  Unit Tentera JKR Selangor   
12  JKR/SEL/SH/(N)/04/2018  MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN ICT DI JABATAN KERJA RAYA NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN  Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan   

< previousnext >